Ştiinţele Mediului

 

Lider de grup: CS I dr. habil. Mariana Neamţu

Grupul de Cercetare Științele Mediului are ca interes o abordare holistica a cercetării interdisciplinare, integrând discipline precum chimia, biologia, fizica biogeochimia, matematica și computare științifică, ingineria precum și științele pământului (geologie, mineralogie, științele solului). Are ca scop identificarea, controlul și prevenirea poluării, a perturbărilor factorilor de mediu (apa, aer, sol), a speciilor ecosistemelor acvatice și terestre, perturbări cauzate de dezastre naturale sau activități umane. Totodată, ne propunem să venim cu soluții reale la problemele legate de poluarea mediului, de sănătatea oamenilor și resurselor alimentare, precum și de schimbările climatice.

Grupul de Cercetare Științele Mediului își desfășoară activitatea în următoarele domenii de cercetare:

Mediul și poluarea

 • Poluanți persistenți ai mediului de natură organică (plastic, medicamente) și anorganică  (metale grele și toxice). Monitorizarea poluanților organici persistenți.
 • Dezvoltarea de noi strategii analitice pentru determinarea unor micropoluanți.
 • Procese de oxidare avansată aplicate în epurarea apelor uzate. Cercetarea reacțiilor de degradare prin foto-oxidare și stabilirea mecanismelor de reacție la nivel macro molecular și atomic.
 • Biotehnologii aplicate în depoluarea și tratarea apei și solurilor poluate, cu precădere prin folosirea proceselor care au loc la interfața solid-lichid, precum (bio)adsorbție, schimb ionic, (bio)acumulare, precipitare, dizolvare etc. Cercetarea mecanismelor de reținere a poluanților, cinetica și termodinamica reacțiilor. Ingineria, simularea și optimizarea proceselor de adsorbție.
 • Poluarea cu particule micro plastice a sistemelor acvatice și efectul acestei poluări asupra biotei.

Nanoștiință și mediu

 • Sinteza, caracterizarea și aplicarea nanoparticulelor în tehnologii și biotehnologii de depoluare a mediului și inginerie.

Studii de teren și de caz. Monitorizarea mediului. 

 • Studii de caz și teren privind poluarea industrială și minieră.
 • GIS – aplicații în monitorizarea și poluarea mediului.
 • Evaluarea riscului și a siguranței de mediu. Determinarea susceptibilității inundaților.
 • Modelarea distribuției speciilor.

Tehnici avansate de analiză utilizate în cercetări

 • Tehnici analitice de laborator și de tip sincrotron.
 • Secvențiere genetică.

Activitățile științifice implică colaborări active între chimiști, fizicieni, biologi, geologi, biogeochimisti, ingineri de proces și mediu, specialiști în știința materialelor, ecologiști și ecotoxicologi.

Membrii grupului:

Publicații selective

Citătări reprezentative

Infrastructura: https://erris.gov.ro/Environmental-Sciences-Group

Nanoparticule create la Iași pentru purificarea apelor uzate

ngfurtherlogo2017-500x100

Coloranți textili: soluții pentru depoluare

 ngfurtherlogo2017-500x100