RAMTECH – Fizică Aplicată, Fizica suprafeţelor şi interfeţelor

 

Lider de grup: CS II Dr. Ing. Sorin TAŞCU

Centrul RAMTECH își desfășoară activitatea în următoarele domenii de cercetare:

 • Prepararea şi caracterizarea microstructurală a materialelor şi a dispozitivelor micro- şi nanostructurate inovative
 • Micro- şi nanostructurarea materialelor optice pentru Experimente de Optică Neliniară.
 • Dispozitive multi-ghiduri de undă cuplate evanescent în regim liniar & neliniar.
 • Materiale fotomagnetice comutabile pentru memorii ” full-optical”.
 • Feroici şi multiferoici nanostructurati.
 • Nanomateriale avansate pentru aplicaţii ca senzori.
 • Experimente de optică neliniară în configuraţii ghidante, ca de exemplu: fluorescenţă parametrică, generarea armonicii a două oscilaţii parametrice, generarea de sume şi diferenţe de frecvenţe, amestec de unde, electro-modulare, solitoni optici etc.
 • Cuplaj evanescent în regim liniar şi neliniar în reţele 1D (ghiduri canal de unde optice) între ghiduri de undă, dedicate unor experimente speciale de: difracţie discretă, difracţie anomală, procesare paralelă complet-optică a semnalului la lungimi de undă telecom.
 • Relaxare şi histerezis în materiale fotomagnetice.
 • Investigarea proprietăţilor funcţionale ale materialelor feroice şi multiferoice nanostructurate.
 • Design, fabricare şi testare de dispozitive tip senzor.

Membrii grupului:

Infrastructura https://erris.gov.ro/RAMTECH-Center