Proiecte

 

Proiect PN-III-P4-ID-PCE- 2020-1988 (2021-2023)

Director de proiect: CSII dr. Cristina Ciomagă

Titlul: Ingineria materialelor ceramice poroase fără plumb pentru obținerea de senzori piezo-, piroelectrici cu aplicații de colectare de energie. 1 198 032 lei

Proiect PN-III-P1-1.1-PD-2019-0577 (2022-2024) VUL-SETT

Director de proiect: ACS dr. Oana-Elena HAPCIUC (cas. CHELARIU)

Titlul: Vulnerabilitatea așezărilor umane și a activităților economice la apariția hazardelor naturale și gestiunea catastrofelor în Regiunea Nord-Est. O premisă pentru planificarea durabilă a teritoriului. 242,756 lei

Proiect: GI-UAIC-2020-03, Contract nr. 03/ 04.05.2020

Director de proiect: CS. dr. Cristina Giorgiana Coromelci

Titlul: Filme subțiri de oxid de titan mezoporos dopat cu pământuri rare pentru procese avansate de tratare și epurare a apelor/Rare earth metal doped mesoporous titania thin films for advanced water treatment processes. 04.05.2020 – 30.04.2022

Proiect PEPREC – Contract no. 45/2018 PN-III-P1-1.1-TE-2016-0508

Title: Nanopore-based, pattern recognition on the primary structure of polypeptides at uni-molecular level

Director de proiect: CS II dr. Alina ASANDEI

Proiect AMYLTOX – Contract no. 25/2018 PN-III-P1-1.1-PD-2016-0737

Title: The role of physiologically relevant metal ions on amyloid-beta peptide oligomerization and neurotoxicity in condition resembling amyloidosis (AMYLTOX)

Director de proiect: CS III dr.  Irina ȘCHIOPU

Proiect PCE Idei 2012 PN-II-ID-PCE-2012-4-04772013-2016

Tema proiectului: “Catalytical and photocatalytical removal of endocrine disrupting compounds (EDCs) from waters

Director de proiect: CS I dr. Mariana Neamţu

Proiect FLUMEN - PIRSES-GA-2012-318969

Title: Fluvial processes and sediment dynamics of slope channel systems: Impacts of socio economic-and climate change on river system characteristics and related services

Director de proiect: ACS dr. Ionuţ Cristi Nicu

IDEI – Proiecte Complexe de Cercetare Exploratorie, 2012

Tema proiectului: “Ion sensing and separation through modified cyclic peptides, cyclodextrins and protein pores”

Director proiect: Prof.univ.dr. Tudor Luchian

PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0595, 2012, Programul PARTENERIATE in domenii prioritare

Tema proiectului: “Rational design and generation of synthetic, short antimicrobial peptides. Linking structure to function”.

Director proiect: Prof.univ.dr. Tudor Luchian