CS dr. Iulian Gherghel

 
 

DOMENII DE CERCETARE DE INTERES

  • Macroecologie
  • Biogeografie
  • Ecologie evolutivă
  • Sisteme Informaționale Geografice și teledetecție

Dr. Iulian Gherghel urmărește să înțeleagă tiparele și mecanismele care stau la baza diversificării biologice și a distribuțiilor speciilor la diferite scări de timp și spațiale.Acesta este implicat în proiecte care urmăresc să înțeleagă: 1) modul în care interacțiunile biotice și factorii abiotici determină adaptarea și diversificarea biologică; 2) care este rolul interacțiunilor biotice și al factorilor abiotici în modelarea variației trăsăturilor intraspecifice în spațiu și timp; 3) investigarea factorilor care determină distribuția speciilor în condițiile schimbărilor globale; 4) cum fac față organismele unui mediului în schimbare rapidă în timpul Antropocenului; 5) care este structura și forma nișei ecologice și a biosferei

ORCID ID 0000-0001-7963-6498