ACS dr. Ioana-Miruna Balmuș

 
 

DOMENII DE CERCETARE DE INTERES

Genetică și Biologie moleculară:

  • izolarea și purificarea ADN / ARN din diferite tipuri de probe
  • dentificarea mutațiilor și polimorfismelor genice prin PCR si PCR- RFLP
  • electroforeza acizilor nucleici si analiza electroforegramelor
  • analiză biochimică prin metode bazate pe spectrofotometrie, colorimetrie, activitate enzimatică și tehnica ELISA; biochimia stresului oxidativ

Fiziologie animală:

  • obtinerea de modele animale pentru studiul unor boli neuropsihiatrice
  • evaluarea prin teste comportamentale a răspunsului animalelor de laborator la diferite tratamente

ORCID ID 0000-0003-1628-045X