Arheoinvest

 

Platforma de formare şi cercetare Interdisciplinară  în domeniul arheologiei

Facultăţi implicate:   

  • Facultatea de Istorie;
  • Facultatea de Geografie și Geologie;
  • Facultatea de Biologie;
  • Facultatea de Fizică

Adresă:                      

Iași, Blvd. Carol I, nr. 11, 700506,

tel.: +40 232 201636; fax: +40 232 201556

Pagină web:

http://arheoinvest.uaic.ro/

http://arheoinvestcongress.uaic.ro/eng/

http://arheoinvestsymposium.uaic.ro/eng/?cat=142

Echipa managerială:

Director platformă: Prof. univ. dr. Victor SPINEI, membru corespondent al Academiei Române,

tel.: +40 232 201624, Email: vspin@uaic.ro

Coordonator activitate administrativă:  Conf.univ.dr. Luminiţa BEJENARU, tel.: +40 232 201527,

e-mail : lumib@uaic.ro

Coordonator activităţi de formare:  Prof.univ.dr. Nicolae URSULESCU, tel.: +40 232 201614,

e-mail: sem-arh@uaic.ro

Secretar știinţific: Lector dr. Vasile COTIUGĂ, tel.: +40 232 201614, e-mail: vasicot@uaic.ro

Persoană de contact: Lector dr. Vasile COTIUGĂ, tel.: +40 232 201614, e-mail: vasicot@uaic.ro

Organizarea Platformei

Platforma ARHEOINVEST  este alcătuită din cinci laboratoare, fiecare laborator având mai multe secțiuni:

1. Laboratorul de Arheologie Aplicată şi Teoretică – director: prof. univ. dr. Attila LÁSZLÓ

a. Arheologie teoretică şi metodologia arheologiei – şef secţie: lector dr. Neculai BOLOHAN;

b. Arheologie aplicată – şef secţie: prof. univ. dr. Octavian BOUNEGRU;

c. Arheologie informatizată – şef secţie: prof. univ. dr. Lucreţiu BÎRLIBA;

d. Arheologie experimentală – şef secţie: lector dr. Vasile COTIUGĂ;

e. Etnoarheologie – şef secţie: conf. univ. dr. Marius ALEXIANU.

2. Laboratorul de Bioarheologie – director: conf. univ. dr. Luminiţa BEJENARU

a. Arheozoologie – şef secţie: şef lucrări dr. Simina STANC;

 b. Arheobotanică – şef secţie: crect. pr. II dr. Felicia MONAH;

 c. Paleoantropologie – şef secţie: prof. univ. dr. Mircea NICOARĂ;

d. Arheogenetică – şef secţie: lector dr. Lucian GORGAN;

 e. Izotopi şi biomolecule – conf. dr. Luminiţa BEJENARU.

3. Laboratorul de Geoarheologie – director: prof. univ. dr. Gheorghe ROMANESCU

a. Arheopedologie – şef secţie: conf. dr. Cristian SECU;

b. Paleogeomorfologie – şef secţie: lector dr. Dan LESENCIUC;

c. Paleohidrologie şi Paleoclimatologie – şef secţie: lector dr. Lucian SFÂCĂ;

d. Topografie şi cartografie arheologică – şef secţie: asist. univ. drd. Dragoş NICA;

e. Geochimie aplicată în arheologie – şef secţie: conf. dr. Nicolae BUZGAR.       

4. Laboratorul de Arheofizică – director: prof. univ. dr. Gheorghe POPA

a. Investigaţii fizice în arheologie – şef secţie: prof. univ. dr. Nicoleta DUMITRAŞCU;

b. Metode fizico-chimice de datare absolută în arheologie – şef secţie: lector dr. Cristian BORCIA .

5. Laboratorul Interdisciplinar de Investigare Ştiinţifică şi Conservare a Bunurilor de Patrimoniu Cultural - director: prof. univ. dr. Ion SANDU.

a. Investigare ştiinţifică - şef secţie: prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU ;

b. Cercetare, dezvoltare şi inovare – şef secţie: cercet. dr. Viorica VASILACHE;

c. Prezervarea activă şi restaurare – şef secţie: prof. univ. dr. Ion SOLCANU.

Direcții principale de cercetare

Principalele direcţii de cercetare fundamentală ale Platformei Arheoinvest sunt: Istorie, Arheologie, Arheometrie, Antropologie, Botanică, Zoologie, Genetică moleculară, Geografie fizică, Geografia mediului, Ştiinţele solului, Geologie, Geochimie.

În cadrul fiecărui laborator sunt dezvoltate mai multe direcţii de cercetare interdisciplinară în domeniul arheologiei, cu un amplu caracter interdisciplinar şi aplicativ:

1.       Laboratorul de Arheologie Teoretică şi Aplicată:

a. Arheologie preistorică – investigarea societăţilor preistorice prin investigaţii arheologice nedistructibile, cu echipamente achiziţionate în cadrul Platformei Arheoinvest, precum şi prin cercetări arheologice propriu-zise în situri preistorice; colecţie de referinţă cu materiale arheologice din toate culturile arheologice preistorice din spaţiul est-carpatic;

b. Arheologie clasică – investigarea siturilor arheologice din epocile dacică, romană şi post-romană prin investigaţii arheologice nedistructibile, cu echipamente achiziţionate în cadrul Platformei Arheoinvest, precum şi prin cercetări arheologice propriu-zise;

c. Arheologie creştină – investigarea complexelor creştine din spaţiul românesc prin investigaţii arheologice nedistructibile, cu echipamente achiziţionate în cadrul Platformei Arheoinvest, precum şi prin cercetări arheologice propriu-zise;

d. Arheologie socială – reconstituirea structurilor sociale ale societăţilor preistorice şi protoistorice prin cercetarea comparativă a complexelor arheologice identificate în interiorul siturilor arheologice;

e. Arheologie funerară – investigarea complexelor funerare ale societăţilor preistorice,  protoistorice şi clasice;

f. Arheologie informatizată – suport IT pentru gestionarea informaţiilor arheologice şi prelucrarea acestora cu ajutorul software-urilor specializate;

g. Arheologie experimentală – reconstituirea unor complexe arheologice şi tehnici de lucru pentru înţelegerea funcţionării acestora în trecut;

h. Arheologie subacvatică – investigarea resturilor arheologice submersibile, prin investigaţii cu ecosonda, scufundări şi cercetări arheologice suacvatice;

i. Etnoarheologie – cercetări etnografice şi folosirea rezultatelor pentru explicarea unor situaţii arheologice.

2.       Labratorul de Bioarheologie:

a. Arheozoologie – investigarea resturilor osteologice animale descoperite în siturile arheologice pentru cunoaşterea activităţilor de procurare a hranei animale de către comunităţile umane; colecţie osteologică de comparaţie, bibliotecă de arheozoologie, stereomicroscoape, microscoape şi instrumente pentru osteometrie, facilităţi anexe pentru pregatirea, studiul şi stocarea materialului arheozoologic;

b. Arheobotanică – investigarea resturilor vegetale descoperite în siturile arheologice pentru cunoaşterea activităţilor de procurare a hranei vegetale de către comunităţile umane; colecţii arheobotanice, colecţii de floră actuală, stereomicroscoape, cuptor de carbonizare, centrifugă, microscop, facilităţi pentru pregatirea şi studiul resturilor vegetale, pentru restaurare şi conservare;

c. Arheogenetică – extragerea ADN-ului vechi ca sursă pentru identificarea cu minimă eroare a speciilor, compararea intraspecifică a populaţiilor, evaluarea distanţei dintre doi taxoni, reconstituirea evoluţiei filogenetice, stabilirea originii şi evoluţiei animalelor domestice;

d. Paleoantropologie – investigarea biometrică a resturilor umane din siturile arheologice;  colecţie paleoantropologică, instrumentar de osteometrie, facilităţi pentru pregatirea, studiul şi stocarea materialului paleoantropologic.

3.       Laboratorul de Geoarheologie:

a. Paleogeomorfologie – reconstituirea evoluţiei structurilor geomorfologice din Cuaternar, îndeosebi a celor folosite de comunităţile umane preistorice pentru amplasarea aşezărilor;

b. Paleoclimatologie – reconstituirea climei din Cuaternar pentru fiecare secvenţă geoclimatică şi cunoaşterea impactului asupra evoluţiei comunităţilor umane;

c.  Paleohidrologie – reconstituirea reţelei hidrografice minore, din preajma aşezărilor umane şi cunoaşterea modului în care aceasta a afectat evoluţia unei comunităţi umane;

d. Paleopedologie – cunoaşterea elementelor paleopedologice pentru fiecare epocă istorică şi a impactului asupra activităţilor agricole practicate de comunităţile umane;

e. Topografie şi cartografie arheologică – realizarea planurilor topografice şi georeferenţierea siturilor arheologice;

f. Geochimie – folosirea spectografiei Raman în identificarea materiei prime minerale a artefactelor şi a pigmenţilor folosiţi în decorarea ceramicilor de-a lungul timpului.

4.       Laboratorul de Arheofizică:

a. Geofizică –  prospectarea  siturilor  arheologice  cu  scopul  de  a  pune  în  lumină, prin diferite metode geofizice, anomaliile fizice ale solului date de prezenţa unor vestigii arheologice, care modifică proprietăţile geofizice ale solului (conductibilitate electrică, susceptibilitate magnetică etc.); detectarea acestor anomalii prin prospecţiuni electrice şi magnetometrice, cele mai cunoscute şi uzitate prospecţiuni în domeniul arheologiei, pot fi puse şi pe seamă resturilor îngropate ale locuinţelor, a căror limite şi dispunere în spaţiu pot fi astfel mai bine cunoscute înainte de realizarea cercetărilor arheologice.

b. Datare absolută – datarea siturilor arheologice prin metodele radiocarbon și termoluminiscenţă.

c. Analiza suprafeţelor artefactelor – prin diverse tehnici de analiză a suprafeţei sunt investigate anumite proprietăţi mecanice şi fizico-chimice ale suprafeţei, foarte importante în aprecierea unui material prezent în siturile arheologice.

5.  Laboratorul Interdisciplinar de Investigare Ştiinţifică şi Conservare a Bunurilor de Patrimoniu Cultural:

a. Investigarea ştiinţifică a operelor de artă – expertize de autentificare, evaluare patrimonială, determinarea stării de conservare, studii de compatibilizare, monitorizarea intervenţiilor;

b. Conservarea integrată a patrimoniului cultural şi natural – teoria generală a conservării integrate, etiopatologia bunurilor de patrimoniu, metodologia intervenţiilor, climatologie, muzeologie, proceduri operative de intervenţii în caz de risc, restaurare bunuri de patrimoniu, pe grupe de materiale: metal, lemn, piatră, ceramică, sticlă, textile şi suporturi papetare;

c. Ştiinţa şi ingineria materialelor – sinteza şi caracterizarea de noi materiale;

d. Ştiinţa şi ingineria mediului - studiu de impact direct şi invers asupra mediului şi sistemelor patrimoniale;

e. Ştiinţele forensic – metode şi tehnici noi de investigare criminalistică; prelevarea şi conservarea probelor materiale şi a urmelor, prelucrarea şi interpretarea datelor analitice;

f. Inventică – dezvoltarea unor noi metode și tehnici de investigare științifică.

Echipamente

1. Laboratorul de Arheologie Aplicată şi Teoretică

Este dotat cu echipamente de cercetare arheologică de teren şi de prelucrare informatizată.

Nr.

crt.

Echipament

Aplicaţii

1

ScanStation 3D Laser Scanner

arheologie, geografie, arhitectură

2

Laborator mobil – Furgonetă Toyota Hillux

arheologie, geografie

3

Staţie de lucru graphică+soft

arheologie

4

Laborator mobil pentru cercetare arheologica pe teren – autovehicul special M1 FIAT

arheologie, geografie

5

Plotter A0

arheologie, geografie, biologie

6

Staţie prelucrare GIS cu accesorii şi software

arheologie, geografie

7

Staţii grafice portabile

arheologie

8

Camera foto panoramica IPIX cu accesorii

arheologie

9

Obiectiv camera foto Sony A100

arheologie

2. Laboratorul de Geoarheologie

Este dotat cu echipamente de cercetare geografică şi geologică, cu aplicabilitate în arheologie.

Nr.

crt.

Echipament

Aplicaţii

1

Ecosonda  + accesorii + soft

arheologie, supravegherea râurilor, lacurilor, inginerie civilă

2

Penetrometru digital

arheologie, inginerie civilă,

agricultură, pedologie

3

Set sonde pentru  prelevare mostre de sol

arheologie, monitorizarea calităţii solului şi a poluării

4

Sonda conductometru pentru determinarea

salinităţii solului

arheologie, pedologie

5

Aparat pentru determinarea granulometriei prin difracţie laser

arheologie, industriaalimentară, mediu

6

Picnometru

arhelologie, agricultură,

industria alimentară

7

Set tensiometru manual

arheologie, agricultură

8

Site pentru aparatul RETSCH AS200

arheologie, pedologie

9

Staţie totală profesională Leica TCR 1201

arheologie, topografie şi cartografie,

cadastru, lucrări funciare

10

Leica Antena Smart tip ATX1230 GG

arheologie, topografie şi cartografie,

construcţii, cadastru

11

GPS Profesional – Leica GX 1230

arheologie, topografie şi cartografie,

cadastru, lucrări funciare

12

Spectograf RPA-HE 532

arheologie, mineralogie, petrografie

13

Staţie de lucru grafică

arheologie, geografie, topografie

14

Sondă pentru determinarea nivelului apei, temperatura şi conductivitatea

arheologie, geografie, hidrologie

15

Multisampler

arheologie, geografie

16

Sistem de masurat Travel Velmex

arheologie, geografie, hidrologie

17

Calcimetru

arheologie, pedologie

18

Aparat pentru masurarea umidităţii solului

arheologie, pedologie

19

Laborator portabil HACH, Drel/2010

arheologie, geografie, hidrologie

20

Upgrade ecosonda Valeport Midas Surveyor

arheologie, geografie, hidrologie

21

Turf Tec Infiltrometru

arheologie, hidrologie

22

Calculator

arheologie, geografie

23

Frigider

arheologie, geografie

 3. Laboratorul de Bioarheologie

 Este dotat cu echipamente de cercetare biologică, cu aplicabilitate în arheologie.

Nr.

crt.

Echipament

 

Aplicaţii

1

Secventiator ADN – Sistem de analiză genetică model CEQ 8000 cu accesorii şi consumabile

arheologie genetică, sistematică moleculară, medicină, criminalistică

2

Sistem complex de analiză a expresiei genice

  arheologie genetică, sistematică moleculară

3

Sistem automat de extracţie acizi nucleici

arheologie genetică, sistematică moleculară

4

Sistem de concentrarea centrifugală cu vid

arheologie genetică, sistematică moleculară

5

Spectrofoto-metru UV-VIS

arheologie genetică, sistematică moleculară

6

Microscop trinocular cu lumină de transmisie şi lumină reflectată

arheologie, botanică, dendrologie

 

7

Stereo microscop pentru examinare in lumina incidentă

arheologie, botanică, dendrologie

 

4. Laboratorul de Arheofizică

Este dotat cu echipamente de cercetare din domeniul fizicii, cu aplicabilitate în arheologie.

Nr.

crt.

Echipament

 

Aplicaţii

1

Echipament termo-luminiscenţă

arheologie, geologie, fizică

2

Microscop XPS

arheologie, fizică

3

Microscop de forţă atomică

arheologie, fizică

4

Sistem GPR

arheologie, geologie

5

Magnetometru cu vapori alcalini (Cs 133)

arheologie, geologie

6

Gradiometru cu poarta de flux System FM256

arheologie, geologie

7

Resistivity System SCINTREX SARIS

arheologie, geologie

8

Resistance meter RM15 Systems

arheologie, geologie

9

Echipament datare C14 – Quantulus 1200-003

Arheologie, geologie, fizică

5. Laboratorul de Investigaţii Ştiinţifice

Este dotat cu echipamente de cercetare din domeniile chimiei şi fizicii, cu aplicabilitate în arheologie.

Nr.

crt.

Echipament

Aplicaţii

1

 Spectrofotometru micro-FTIR investigaţi asupra artefactelor, chimie, fizică

2

Derivatograf investigaţi asupra artefactelor, chimie, fizică

3

Microscop optic de cercetare pentru examinare in lumina transmisa si lumina incidenta camp luminos investigaţi asupra artefactelor, chimie, fizică

4

Microscop electronic – GAMA VEGA SEM VEGA

II LSH

investigaţi asupra artefactelor, chimie, fizică

5

Detector EDX Quantax QX2 investigaţi asupra artefactelor, chimie, fizică

6

Microscop cu cameră video încorporată investigaţi asupra artefactelor, chimie, fizică