Modele matematice in biologie

 

Cercetător ştiinţific dr. Carmen Oana Tărniceriu

Direcţii principale de cercetare

Biologie matematică;
Neuroştiinţă computaţională;
Simulări numerice.

Tehnici utilizate

Teoria ecuaţiilor diferenţiale ordinare şi cu derivate parţiale
Teoria controlului
Analiza numerică
Programare Matlab

Echipamente şi tehnici relevante.

Tema vizată are ca principal obiectiv modelarea şi simularea unor populaţii biologice, cu atenţie specială pentru populaţiile de neuroni, prin metoda de tip densitate de populaţie. În cazul populaţiilor de neuroni, evoluţia densităţii populaţiilor de neuroni este modelată într-un spaţiu al fazelor, spaţiu descris de modele cunoscute pentru un singur neuron. Suntem în particular interesaţi de condiţiile care conduc la comportamente speciale ale populaţiilor de neuroni (cum ar fi sincronizarea neuronilor). Avem în vedere apoi simulări numerice ale modelelor considerate.

Publicaţii

  1. Analysis of Synchronization in a Neural Population by a Population Density Approach, in collaboration with A. Garenne, J. Henry, Math. Model. Nat. Phenom. Vol. 5, No. 2, 2010, pp. 5-25
  2. Stabilization for a periodic predator-prey system, in collaboration with S. Anita, “Abstract and Applied Analysis”, volume 2007;
  3. Optimal Control for a Class of Size-Structured Systems, in collaboration with V.M.Veliov  „Lecture Notes in Computer Science”, volume 4818, Springer Verlag, 2008;
  4. Asymptotic behavior for a nonlinear age-structured  population model with diffusion, „Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza Iaşi”, fasc. 2 (Tomul LIV), 2008;
  5. Optimal Strategy for a Harvesting Problem of Population Dynamics with Logistic Term, „Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza Iaşi”, 56 (fasc I), 2010, 25-38.