RAMTECH

 

Obiectivul proiectului

Proiectul centrului RAMTECH (Research Center on Advanced Materials and Technologies) are drept scop extinderea competitivităţii Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin crearea unui grup de experţi de înalt nivel ştiinţific focalizat pe domenii de cercetare care până acum nu au fost abordate teoretic şi experimental, atât datorită lipsei unor specialişti experimentaţi în domeniu, dar şi din cauza lipsei unei infrastructuri, a instalaţiilor şi a instrumentaţiei ştiinţifice adecvate. Crearea unui centru de cercetare la standarde europene la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” ne va permite dezvoltarea unei activităţi de cercetare de înalt nivel ştiinţific şi tehnologic în domenii de vârf precum fabricarea şi caracterizarea de materiale micro- şi nano-structurate şi identificarea unor posibile aplicaţii tehnologice în domenii precum: optica neliniară integrată, fotonică, optoelectronică, comunicaţii cuantice, memorii bazate pe stocarea stărilor cuantice a fotonilor unici, fibre optice microstructurate, noi materiale laser, ceramici şi filme feroelectrice şi multiferoice nanostructurate, senzori de gaz, substraturi de înaltă puritate, nanomagnetism, fotomagnetism şi magnetism molecular.

Prin înfiinţarea centrului RAMTECH şi prin rezultatele ştiinţifice care se vor obţine în cadrul acestuia, se doreşte o creştere a vizibilităţii internaţionale a activităţii de cercetare de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin publicaţii în reviste internaţionale, brevete şi prin noi colaborări naţionale şi internaţionale.

Centrul îşi propune să devină un pol important de cercetare şi inovare în România prin atragerea de cercetători experimentaţi, cât şi tineri cercetători, într-o echipă dinamică şi interactivă. Prin atragerea de fonduri naţionale şi internaţionale din diverse surse de finanţare, prin promovarea transferului tehnologic şi al cooperării cu alte institute de cercetare sau parteneri industriali şi prin generarea de rezultate valoroase de înalt nivel ştiintific, se va crea o bază solidă pentru dezvoltare tehnologică regională durabilă şi pe termen lung.

Proiectul RAMTECH se încadreaza în axa prioritară “Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare” a “Programului Sectorial Operaţional-Creşterea Competitivităţii Economice”. Domeniile de cercetare ce se vor dezvolta, dispozitivele şi echipamentele de înaltă performanţă la nivel internaţional achiziţionate în cadrul proiectului vor oferi posibilitatea dezvoltării de noi teme în domenii fundamentale şi aplicative cât şi extinderea domeniilor de cercetare existente.

 

Infrastructă RAMTECH

Laborator cameră curată (“Clean-room”)

Facilităţi şi tehnici speciale pentru fabricare de materiale şi dispozitive avansate

 • Spin-Coater
 • UV Photolitography – Mask Aligner
 • Cuptor – tratamente termice
 • Microscop optic
 • Baie cu ultrasunete etc.

Laborator de Optică–Fotonică–Optoelectronică

Facilităţi pentru dezvoltare de experimente de optică, optică neliniară, fotonică

 • Bancuri optice
 • Surse Laser (VIS şi IR): Tunics Laser, Ti:Sf Laser, Diode Laser,
 • Camere CCD în domeniul IR şi VIS
 • Spectrofotometru, Monocromator
 • Fotodetectori
 • Beam Splitere
 • Filtre, Lentile, Oglinzi…

Laborator de Caracterizare Microstructurală

Facilităţi pentru investigarea proprietăţilor materialelor şi a structurilor inovative.

 • Microscop SEM cu modul de Litografie Electronică
 • Instalaţie Sputtering – depunere metale
 • Instalaţie Pulsed Laser Deposition – depunere materiale
 • Sistem Analiză Nanoparticule – masură diametru
 • Lichefactor Heliu

Laborator de Şlefuire – Fasonare – Condiţionare.

Facilităţi de pregătire a eşantioanelor pentru experimente ştiintifice şi diferite aplicaţii.

 • Maşini de Polizare cristale
 • Fierăstrău pentru tăiere cristale
 • Binocular de investigare rapidă
 • Dispozitiv de sudură fibră – fibră
 • Dispozitiv de lipire fibre – cristale
 • Presă hidraulică, balanţă analitică,
 • Cuptoare – tratamente termice etc.

Direcţii de Cercetare

 • Prepararea şi caracterizarea microstructurală a materialelor şi a dispozitivelor micro- şi nanostructurate inovative
 • Micro- şi nanostructurarea materialelor optice pentru Experimente de Optică Neliniară.
 • Dispozitive multi-ghiduri de undă cuplate evanescent în regim liniar & neliniar.
 • Materiale fotomagnetice comutabile pentru memorii ” full-optical”.
 • Feroici şi multiferoici nanostructurati.
 • Nanomateriale avansate pentru aplicaţii ca senzori.

Dezvoltare experimentală pe bază de materiale micro- şi nanostructurate

 • Experimente de optică neliniară în configuraţii ghidante, ca de exemplu: fluorescenţă parametrică, generarea armonicii a două oscilaţii parametrice, generarea de sume şi diferenţe de frecvenţe, amestec de unde, electro-modulare, solitoni optici etc.
 • Cuplaj evanescent în regim liniar şi neliniar în reţele 1D (ghiduri canal de unde optice) între ghiduri de undă, dedicate unor experimente speciale de: difracţie discretă, difracţie anomală, procesare paralelă complet-optică a semnalului la lungimi de undă telecom.
 • Relaxare şi histerezis în materiale fotomagnetice.
 • Investigarea proprietăţilor funcţionale ale materialelor feroice şi multiferoice nanostructurate.
 • Design, fabricare şi testare de dispozitive tip senzor.

Persoană de Contact:

Dr. Ing. Sorin TAŞCU

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Bulevardul Carol I, Nr. 11,

700506, Iaşi

România

Tel: 0232.201.173

Email sorin.tascu@uaic.ro

Site web:  http://www.ramtech.uaic.ro