ACS drd. Dumitru Teodor Chelmuș

 
 

Ca tânăr cercetător, activitatea mea științifică din ultimul an s-a concentrat pe studiul incipient al teoriei optimizării. În ultimii ani, acest domeniu a cunoscut o evoluție remarcabilă datorită dezvoltării analizei variaționale, începând cu anii 70. Această asociere a creat premisele pentru dezvoltarea unor algoritmi de calcul pentru soluțiile unor probleme de optimizare. De asemenea, a fost posibilă abordarea algoritmilor clasici dintr-o perspectivă modernă, luând în seamă și capacitatea de calcul crescând a calculatoarelor. Astfel s-au putut dezvolta algoritmi noi, mai generali și cu un potențial de aplicabilitate destul de mare în probleme cotidiene din diverse științe.

Principalele arii de expertiză de care sunt interesat sunt Optimizarea scalară și vectorială, Analiză variațională, Regularitatea multifuncțiilor, Optimizarea scalară și vectorială, Optimizarea multifuncțiilor.

În viitor, după obținerea titlului de doctor în matematică, voi continua cercetarea în domeniul optimizării și al domeniilor conexe acesteia. Algoritmi numerici atașați problemelor de optimizare și ecuațiilor generalizate sunt de interes pentru mine în perspectiva dezvoltării unor cercetări care să aibă la bază simulări numerice.

ORCID 0000-0002-0410-1592