ACS dr. Isabela Ștefania DRAGOMIR

 
 

În cadrul studiilor universitare și activității de cercetare în domeniul biofizicii moleculare  am deprins următoarele tehnici de vârf în cercetarea științifică:, tehnica de electrofiziologie moleculară la nivel de singură moleculă și utilizarea porilor proteici (α-hemolizină) ca senzori de detecție moleculară cu ajutorul cărora am studiat molecule relevante biologic precum molecule de ADN/ PNA (acizi peptido-nucleici) și peptide, tehnica de microscopie de fluorescență confocală cu care am studiat interacțiunea dintre membrane lipidice model și peptide antimicrobiene și peptide homing antitumorale, tehnici de realizare a membranelor lipidice biomimetice planare (tehnica Montal-Mueller) sau sferice (tehnica de electroformare a lipozomilor) și tehnica de microcalorimetrie cu titrare-izotermă (ITC) utilizată pentru determinarea parametrilor termodinamici ai interacțiunii dintre moleculele de interes.

https://orcid.org/0000-0002-8399-6813