CS III dr. Corina Ciobănașu

 
 

Principala direcţie de cercetare vizează studiul interacțiunii unor peptide membranar-active cu membrane celulare biomimetice. Membranele celulare sunt reconstituite din molecule lipidice sau extracte membranare ca lipozomi gigant (GUVs). In aceste GUVs pot fi incluși și receptori membranari cum ar fi integrina. Peptidele studiate sunt peptide penetrante, antimicrobiene sau de tip homing, cu specificitate pentru anumiți receptori. Ințelegerea mecanismului de interacțiune a acestor peptide cu membranele celulare este relevantă pentru dezvoltarea de noi molecule cu efect terapeutic țintit sau cu aplicații în diagnosticarea timpurie a cancerului. Studiul acestor interacțiuni moleculare se realizează în principal utilizând tehnici de microscopie de fluorescență de înaltă rezoluție și singură moleculă, precum Laser Scanning Confocal Microscopy (CLSM), Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy (TIRF), Fluorescence Recovery after Photobleaching (FRAP), Single Molecule Microscopy (SMM).

ORCID: 0000-0003-1107-8738