CS III dr. Irina Șchiopu

 
 

Doctor în domeniul fundamental Ştiinţe Exacte, domeniul Fizică, din 2014, îmi desfășor activitatea de cercetare în subdomeniile biofizică moleculară și bio-nanotehnologie cu aplicații în biomedicină. Principalele direcții de cercetare vizează studiul la nivel de singură moleculă bazat pe nanopori proteici a peptidelor antimicrobiene (AMPs) ca alternativă la antibioticele convenționale, a peptidelor amyloid-beta implicate în bolile neurodegenerative (e.g., Alzheimer, Parkinson), a dendrimerilor ca agenți pentru distribuția țintită a medicamentelor, a moleculelor de ADN și analogii sintetici ale acestora (ANP – acizi nucleici peptidici) ca sisteme de detecție pentru patogeni inframicrobiani (e.g., H1N1, SARS-CoV2).

https://orcid.org/0000-0003-2934-1936