ACS dr. Oana-Elena Chelaru

 
 

Competentele dobândite in urma anilor de studii s-au materializat prin publicarea unor articole științifice in reviste de prestigiu. Acestea s-au bazat pe analize realizate in cadrul GIS privind evaluarea riscului la inundații. In colaborare cu colegii au fost publicate studii privind calitatea apelor, apele subterane, schimbări in utilizarea terenului, extinderea teritoriala, identificarea zonelor vulnerabile la inundații, managementul inundațiilor, analiza susceptibilității la inundații a patrimoniului cultural.

ORCID ID 0000-0003-4468-0688