Departamentul de Cercetare Interdisciplinară – Domeniul Științe

 

DEPARTAMENTUL DE CERCETARE INTERDISCIPLINARĂ – DOMENIUL ŞTIINŢE din cadrul Universităţii ‘Alexandru I. Cuza’ – Iaşi trebuie să contribuie consistent în actul de excelenţă educaţională şi cercetare ştiinţifică al Universităţii ‘Alexandru I. Cuza’, iar prin maniera de educaţie ştiinţifică continuă a membrilor săi, precum şi calităţile şi abilităţile profesionale demonstrate, acest departament trebuie să ofere încredere în relevanţa abordărilor ştiinţifice implicate, responsabilitate şi respectabilitate ştiinţifică.

Fundamentat pe această viziune, scopurile pe termen lung ale DEPARTAMENTULUI DE CERCETARE INTERDISCIPLINARĂ – DOMENIUL ŞTIINŢE din cadrul Universităţii ‘Alexandru I. Cuza’ sunt:

 1. Să educe cercetători ce se vor distinge prin calităţi morale, intelectuale şi de integritate, caracterizaţi de maturitate în gândire, spirit inovator şi creativ, cu abilităţi pentru auto-educare într-un mediu globalizat şi competitiv.
 2. Să-şi consolideze aportul ştiinţific calitativ şi plus-valoarea academică, ce contribuie la recunoaşterea naţională a Universităţii ‘Alexandru Ioan Cuza’, ca universitate de cercetare avansată, şi să-şi asume un rol de lider naţional în promovarea şi dezvoltarea unor domenii ştiinţifice de avangardă şi relevante pe piaţa muncii.
 3. Actul de cercetare trebuie să fie polarizat pe excelenţă, calitate şi vizibilitate internaţională.
 4. Acest departament trebuie să-şi continue traseul vizat de strategia precedentă de dezvoltare, pentru a deveni un veritabil ’pol de excelenţă educaţională şi ştiinţifică’ pentru domenii care cunoştinţele ştiinţifice interdisciplinare sunt esenţiale (e.g., nano-tehnologii, bio-tehnologii, ştiinţe ale pamântului, matematică şi informatică aplicată, biofizică moleculară şi fizică medicală, ştiinţa materialelor avansate)

Consiliul Departamentului de Cercetare Interdisciplinară – Domeniul Stiințe

 • Profesor universitar dr. Cezar Oniciuc (Facultatea de Matematică)
 • Profesor universitar dr. Lucian Sfîcă (Facultatea de Geografie şi Geologie)
 • Profesor asociat dr. Mihaela Breabăn (Facultatea de Informatică)
 • Profesor universitar dr. Neculai Bolohan (Facultatea de Istorie)
 • Conferențiar universitar dr. Lucian Gorgan (Facultatea de Biologie)
 • CS I dr.habil. Mariana Neamţu (Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Ştiinţe)
 • CS II dr. Sorin Taşcu (Research Center on Advanced Materials and Technologies - RAMTECH)
 • CS III dr. Alina Asandei (Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Ştiinţe)
 • CS III dr. Andrei Asăndulesei (Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Ştiinţe)

Directorul Departamentului de Cercetare Interdisciplinară – Domeniul Ştiinţe

Profesor univ.dr. Tudor Luchian

Universitatea ‘Alexandru I. Cuza’ din Iaşi