Departamentul de Științe Exacte și Științe ale Naturii – ICI UAIC

 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII AL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – ICI UAIC  din cadrul Universităţii ‘Alexandru I. Cuza’ – Iaşi trebuie să contribuie consistent în actul de excelenţă educaţională şi cercetare ştiinţifică al Universităţii ‘Alexandru I. Cuza’, iar prin maniera de educaţie ştiinţifică continuă a membrilor săi, precum şi calităţile şi abilităţile profesionale demonstrate, acest departament trebuie să ofere încredere în relevanţa abordărilor ştiinţifice implicate, responsabilitate şi respectabilitate ştiinţifică.

Fundamentat pe această viziune, scopurile pe termen lung ale Departamentului din cadrul Universităţii ‘Alexandru I. Cuza’ sunt:

  1. Să educe cercetători ce se vor distinge prin calităţi morale, intelectuale şi de integritate, caracterizaţi de maturitate în gândire, spirit inovator şi creativ, cu abilităţi pentru auto-educare într-un mediu globalizat şi competitiv.
  2. Să-şi consolideze aportul ştiinţific calitativ şi plus-valoarea academică, ce contribuie la recunoaşterea naţională a Universităţii ‘Alexandru Ioan Cuza’, ca universitate de cercetare avansată, şi să-şi asume un rol de lider naţional în promovarea şi dezvoltarea unor domenii ştiinţifice de avangardă şi relevante pe piaţa muncii.
  3. Actul de cercetare trebuie să fie polarizat pe excelenţă, calitate şi vizibilitate internaţională.
  4. Acest departament trebuie să-şi continue traseul vizat de strategia precedentă de dezvoltare, pentru a deveni un veritabil ’pol de excelenţă educaţională şi ştiinţifică’ pentru domenii care cunoştinţele ştiinţifice interdisciplinare sunt esenţiale (e.g., nano-tehnologii, bio-tehnologii, ştiinţe ale pamântului, matematică şi informatică aplicată, biofizică moleculară şi fizică medicală, ştiinţa materialelor avansate)
Departamentul de Științe Exacte și Științe ale Naturii are în componenţa sa trei Centre de Cercetare distincte și anume: Platforma de Formare și Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Arheologiei (denumită în continuare “Centrul ARHEOINVEST“), Centrul Integrat de Studii în Ştiinţa Mediului pentru Regiunea de Nord-Est (denumit în continuare “Centrul CERNESIM“) și Centrul de Cercetare în Domeniul Materialelor și Tehnologiilor Avansate” (denumit în continuare “Centrul RAMTECH”) și  precum și două Grupuri de Cercetare: Grupul Biofizică Moleculară şi modele matematice și respectiv Grupul Științele Mediului. Cele trei centre sunt conduse de câte un Director de Centru de Cercetare, iar grupurile de cercetare sunt coordonate de câte un Coordonator de Grup.

Consiliul DEPARTAMENTULUI

  • CS I dr.habil. Mariana Neamţu (Departamentul de Ştiinţe)
  • Prof. dr. habil. Romeo-Iulian Olariu (Departamentul de Ştiinţe, Centrul CERNESIM)
  • CS II dr. Sorin Taşcu (Departamentul de Ştiinţe, Centrul RAMTECH)
  • CS II dr. Alina Asandei (Departamentul de Ştiinţe)
  • CS III dr. Andrei Asăndulesei (Departamentul de Ştiinţe, Centrul Arheoinvest)
  • CS II dr. Adrian Felix Tencariu (Departamentul de Ştiinţe, Centrul Arheoinvest)

Directorul DEPARTAMENTULUI DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII

CS I dr.habil. Mariana Neamţu

Universitatea ‘Alexandru I. Cuza’ din Iaşi