CS I dr. habil. Mariana Neamțu

 
 

Principala direcţie a sa de cercetare se axează pe dezvoltarea de metode alternative şi ecologice de epurare a apelor, contaminate cu micropoluanți nebiodegradabili. Cercetarea ştiinţifică se concentrează pe sinteza de nanomateriale cu proprietăţi fotocatalitice, ce generează specii reactive ale oxigenului. Materialele elaborate sunt apoi utilizate în procedee de oxidare avansată a micropoluanților din ape. Colaborarea activă cu echipe de cercetare cu experienţă extinsă şi complementară atât de la nivel local cât şi internaţional, face posibilă caracterizarea completă a nanomaterialelor fabricate, precum şi accesarea şi utilizarea de noi tehnologii şi echipamente adecvate pentru atingerea scopurilor propuse.

ORCID ID 0000-0002-9633-7243