Concurs ocupare posturi cercetare

 

CONCURS OCUPARE POSTURI CERCETARE

SESIUNEA 24.11.2014 – 12.02.2015

Bibliografia şi subiectele aferente posturilor de cercetare vacante

din cadrul Departamentului de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Ştiinţe

Postul: Cercetător ştiinţific (CS)

Poziţia în Statul de funcţii al departamentului: 19

Domeniul de cercetare: Istorie/Arheologie

TEMATICA DE CONCURS – Proba scrisă

 1. Lanțul operator (Chaine operatoire) al ceramicii preistorice. Procese tehnologice, aspecte social-economice
 2. Metode interdisciplinare de caracterizare şi analiză a ceramicii preistorice
 3. Arheologia experimentală: istoric, principii teoretice, posibilităţi, limite
 4. Etnoarheologia: istoric, principii teoretice, posibilităţi, limite
 5. Etnoarheologia sării în România

TEMATICA DE CONCURS – Proba practică

 1. Caracterizarea tehnologică, la prima vedere, a unor fragmente ceramice arheologice.
 2. Simularea unei anchete etnoarheologice pe o temă dată.

BIBLIOGRAFIE: 

 1. Prudence Rice,   Pottery Analysis, A Sourcebook,  Univ. of Chicago Press, 1987.
 2. C. Renfrew, P. Bahn (eds.),  Archaeology. The key concepts, New York, 2005.
 3. A. Harding, Salt in Prehistoric Europe, Sidestone Press, Leiden, 2013.
 4. Marius Alexianu, Olivier Weller, Robin Brigand, Izvoarele de apa sărată din Moldova subcarpatică. Cercetari etnoarheologice, Casa Editoriala Demiurg, Iaşi, 2007
 5. P.J. Reynolds, Experimental Archaeology: A Perspective for the Future. The Reuvens Lecture 5, Stichting voor de Nederlandse Archeologie, 1994.
 6. D. E. Arnold, Ceramic Theory and Cultural Process. Cambridge University Press, 1985.
 7. C. Orton, P. Tyers, A. Vince, Pottery in archaeology, Cambridge University Press, 1993.
 8. A. K. Outram, Introduction to Experimental Archaeology. World Archaeology, 40:1, 2008 , 1-6.
 9. Valentine Roux, Ethnoarchaeology: A Non Historical Science of Reference Necessary for Interpreting the Past, Journal of Archaeological Method and Theory, 14, 2, 2007, 153-178.
 10. J. J. Reid, M. B. Schiffer, W. L. Rathje, Behavioral Archaeology: Four Strategies, American Anthropologist, New Series, 77, 4, 1975, 864-869.
 11. Cathy Lynne Costin, The use of ethnoarchaeology for the archaeological study of ceramic production, Journal of Archaeological Method and Theory, 7, 2000, pp. 377–403.

Postul: Cercetător ştiinţific (CS)

Poziţia în Statul de funcţii al departamentului: 20

Domeniul de cercetare: Istorie/Arheologie

TEMATICA DE CONCURS – Proba scrisă

 1. Curente și tendinţe în analiza şi interpretarea ceramicii preistorice
 2. Metode fizico-chimice utilizate pentru determinarea surselor de materie primă
 3. Parametrii tehnologiei de realizare a ceramicii preistorice. Metode de investigare
 4. Caracterizarea structurală şi microstructurală a ceramicii preistorice
 5. Determinarea funcţionalităţii ceramicii preistorice cu ajutorul metodelor fizico-chimice
 6. Metode de datare a ceramicii preistorice

TEMATICA DE CONCURS – Proba practică

 1. Prelevarea și prepararea eșantioanelor ceramice pentru analiza macro- și microscopică a pastei
 2. Prelevarea și prepararea eșantioanelor ceramice pentru determinarea compoziției mineralogice cu ajutorul metodelor fizico-chimice
 3. Prelevarea și prepararea eșantioanelor ceramice pentru determinarea compoziției chimice

BIBLIOGRAFIE: 

 1. Anna O. Shepard, Ceramics for the Archaeologist, Carnegie Institution of Washington, Washington D.C., 1956.
 2. Clive Orton, Paul Tyers, Alan Vince, Pottery in Archaeology, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
 3. Prudence M. Rice, Pottery Analysis. A Sourcebook, The University of Chicago Press, Chicago, 1987.
 4. Bruce Velde, Isabelle C. Druc, Archaeological Ceramic Materials. Origin and Utilization, Springer-Verlag, Berlin, 1999.
 5. T. Douglas Price, James H. Burton, An Introduction to Archaeological Chemistry, Springer, 2011.
 6. Alain Meunier, Clays, Springer, 2005.
 7. Z. Maxim, D. Bindea, L. Săsăran, (eds.), Arheometrie în România, 3, (1991–2008), 2008, BMN.
 8. G. Niculescu, C. Colțos, D. Popovici, Determinarea pigmenților utilizați la decorarea ceramicii cucuteniene, Cercetări de restaurare și conservare, 2, 1982, p. 205–207.
 9. R. Bugoi, B. Constantinescu, E. Pantos, D. Popovici, Investigation of Neolithic ceramic pigments using synchroton radiation X-ray diffraction, Powder Diffraction, 23, 3. 2008, p. 195-199.
 10. B. Constantinescu, R. Bugoi, E. Pantos, D. Popovici, Phase and chemical composition analysis of pigments used in Cucuteni Neolithic painted ceramics, Documenta Praehistorica, XXXIV, 2007, 281-288.

Postul: Cercetător ştiinţific (CS)

Poziţia în Statul de funcţii al departamentului: 21

Domeniul de cercetare: Fizică

TEMATICA DE CONCURS – Proba scrisă

 1. Descrierea interacţiunilor bimoleculare ligand-substrat. Modele cinetice.
 2. Analiza cinetică a înregistrărilor electrice asociate unor reacţii chimice uni-moleculare.
 3. Investigarea la nivel de singură moleculă a caracteristicilor electrice şi structurale care facilitează translocarea peptidelor prin nanopori biologici.
 4. Studierea proceselor de permeabilitate ionică prin membrane artificiale induse de peptide membranar-active.
 5. Investigarea uni-moleculară, prin metode electrice, a interacţiunilor dintre peptide şi metale di- sau trivalente.
 6. Peptide antimicrobiene. Descriere structurală şi funcţională.

TEMATICA DE CONCURS – Proba practică

 1. Realizarea bistraturilor lipidice artificiale. Determinarea rezistenţei şi capacităţii electrice ale unui bistrat lipidic artificial.
 2. Studierea proceselor de permeabilitate ionică prin membrane artificiale induse de peptide membranar-active.
 3. Prelucrarea numerică şi interpretarea fizică a curenţilor ionici mediaţi de porii transmembranari formaţi de peptide membranar-active.
 4. Studierea interacţiunii dintre anumite peptide şi proteine cu lipozomi unilamelari, cu ajutorul spectroscopiei de fluorescenţă.
 5. Înregistrarea automată, asistată de mediul graphic LabVIEW, a unui semnal electrofiziologic celular.

BIBLIOGRAFIE:

Proba scrisă:

 1. 1. Molecular Cell Biology (3rd edition), 1995. Lodish, H., Baltimore, D., Berk, A., Zipursky, S. L., Matsudaira, P., Darnell, J. W. H. Freeman and Company, New York
 2. Molecular and Cellular Biophysics, 2006, Meyer B. Jackson, Cambridge University Press
 3. T. Luchian – ‘Electrofiziologie moleculara. Teorie si Aplicatii’, Sedcom Libris, Iasi, 2006
 4. Physical Chemistry 7e, by Peter Atkins & Julio de Paula
 5. Gu, L.-Q.; Shim, J. W. Single Molecule Sensing by Nanopores and Nanopore Devices. Analyst 2010, 135, 441−451.
 6. Majd, S.; Yusko, E. C.; Billeh, Y. N.; Macrae, M. X.; Yang, J.;Mayer, M. Applications of Biological Pores in Nanomedicine, Sensing and Nanoelectronics. Curr. Opin. Biotechnol. 2010, 21, 439−476.
 7. Kasianowicz, J. J.; Brandin, E.; Branton, D.; Deamer, D. W. Characterization of Individual Polynucleotide Molecules Using a Membrane Channel. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 1996, 93, 13770−13773.
 8. Talaga, D.; Li, J. Single-Molecule Protein Unfolding in Solid State Nanopores. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 9287−9297
 9. Luchian, T.; Shin, S.-H.; Bayley, H. Single-Molecule Covalent Chemistry with Spatially Separated Reactants. Angew. Chem., Int. Ed. 2003b, 42, 3766−3771.
 10. Shin, S.−H.; Luchian, T.; Cheley, S.; Braha, O.; Bayley, H.Kinetics of a Reversible Covalent −Bond Forming Reaction Observed at the Single Molecule Level. Angew. Chem., Int. Ed. 2002, 41, 3707−3709.
 11. Single Channel Recording, 2nd ed. Sakmann, B., Neher, E., Eds.;Plenum Press: New York, 1995
 12. Sutherland, T. C.; Long, Y.; Stefureac, R. I.; Bediako-Amoa, I.;Kraatz, H.; Lee, J. S. Structure of Peptides Investigated by Nanopore Analysis. Nano Lett. 2004, 4, 1273−1277.
 13. Movileanu, L.; Schmittschmitt, J.; Scholtz, J. M.; Bayley, H.Interaction of Peptides with a Protein Nanopore. Biophys. J. 2005, 89,1030−1045.
 14. Yusko, E. C.; Prangkio, P.; Sept, D.; Rollings, R. C.; Li, J.;Mayer, M. Single Particle Characterization of Aβ Oligomers in Solution. ACS Nano 2012, 6, 5909−5919.
 15. H. Bayley, T. Luchian, S.-H. Shin, M. Steffensen , Springer Series in Biophysics “Single Molecules and Nanotechnology” Rigler & Vogel eds., 2008

Proba practică:

 1. Molecular Cell Biology (3rd edition), 1995. Lodish, H., Baltimore, D., Berk, A., Zipursky, S. L., Matsudaira, P., Darnell, J. W. H. Freeman and Company, New York
 2. Molecular and Cellular Biophysics, 2006, Meyer B. Jackson, Cambridge University Press
 3. T. Luchian – ‘Electrofiziologie moleculara. Teorie si Aplicatii’, Sedcom Libris, Iasi, 2006
 4. Physical Chemistry 7e, by Peter Atkins & Julio de Paula
 5. Seema Joshi, Gopal Singh Bisht, Diwan S. Rawat, Anil Kumar, Rita Kumar, Souvik Maiti, Santosh Pasha, BBA – Biomembranes, 2010, doi:10.1016/j.bbamem.2010.06.016
 6. H. Bayley, T. Luchian, S.-H. Shin, M. Steffensen , Springer Series in Biophysics “Single Molecules and Nanotechnology” Rigler & Vogel eds., 2008
 7. Luchian, T.; Shin, S.-H.; Bayley, H. Single-Molecule Covalent Chemistry with Spatially Separated Reactants.  Angew. Chem., Int. Ed.2003b, 42, 3766−3771.
 8. Luchian, T.; Shin, S.-H.; Bayley, H. Kinetics of a Three- Step Reaction Observed at the Single Molecule Level. Angew. Chem., Int. Ed.2003a, 42, 1926−1929.
 9. Shin, S.−H.; Luchian, T.; Cheley, S.; Braha, O.; Bayley, H.,Kinetics of a Reversible Covalent−Bond Forming Reaction Observed at the Single Molecule Level. Angew. Chem., Int. Ed. 2002, 41, 3707−3709.

Postul: Asistent de cercetare ştiinţifică (ACS)

Poziţia în Statul de funcţii al departamentului: 23

Domeniul de cercetare: Biologie

TEMATICA DE CONCURS – Proba scrisă

 1. Necesități curente în expertiza ecotoxicologică
 2. Categorii majore de poluanți: anorganici, organici, organometalici, radioactivi, gazoși
 3. Factorii care determină deplasarea și distribuția poluanților
 4. Bioacumularea: preluarea, transformarea, detoxificarea, eliminarea poluanților; factorii care influențează bioacumularea
 5. Metode alternative de testare a toxicităţii
 6. Transportul poluanților în apă, aer, sol
 7. Testarea toxicităţii cu organisme acvatice: plante, nevertebrate, vertebrate.
TEMATICA DE CONCURS – Proba practică
 1. Bioacumularea: preluarea, transformarea, detoxificarea, eliminarea poluanților; factorii care influențează bioacumularea
 2. Absorbţia directă a poluanților din apă
 3. Absorbţia directă a poluanților din sedimente
 4. Evaluarea riscului.
BIBLIOGRAFIE:
 1. Costache, C., Modrogan, C., 2006.  Ecotoxicologie şi evaluarea riscului, Ed. A.G.I.R., Bucureşti.
 2. Gavrilescu M., 2003.  Estimarea şi managementul riscului, Ed. Ecozone, Iaşi
 3. Kendall, R.J., Lacher, T.E., Cobb, G.P., Cox, S.B. , 2010. Wildlife toxicology, Crc Press.
 4. Landis, W.G., Ming-Ho Yu., 2005. Introduction to environmental toxicology: impacts of chemicals upon ecological systems-3rd Ed., Crc Press Llc
 5. Neamtu M, Ciumasu Im, Costica N, Costica M, Bobu M, Nicoara Mn, Catrinescu C, Becker Van Slooten K, De Alencastro  Lf, 2009.  Chemical, biological, and ecotoxicological assessment of pesticides and persistent organic pollutants in the Bahlui River, Romania. Environ Sci Pollut Res Int 16(Suppl 1):76–85 Http://Www.Springerlink.Com/Content/P543328981p4wt22/?P=046c3bf2f6ae43ecb823558d3a361a88&Pi=10
 6. Newman C. M., Unger A.M., 2003. Fundamentals of ecotoxicology (Second Edition). Lewis Publisher, London, New York, Washington D.C.
 7. Nicoară M., 2009.  Monitoring ecologic, Editura Tehnopress, Iaşi
 8. Postolache, C., Postolache, C., 2000. Introducere în ecotoxicologie, Ed. Ars Docendi, Bucureşti
 9. Seco Ji, Fernandez-Pereira C, Vale J, 2003.  A study of the leachate toxicity of metal-containing solid wastes using Daphnia magna. Ecotoxicol. Environ. Saf. 56:339–350
 10. US EPA, 2002.  Using algae to assess environmental conditions in wetlands.US Environmental Protection Agency, EPA 822-R-02-021
 11. Walker C.H., Hopkin S.P., Silby R.M., Peakall D.B. , 2006. Principles of ecotoxicology (Third Edition). Taylor & Francis, London, New York
 12. WFD, 2000. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the community action in the field of water policy (Water Framework Directive), adopted on 23.10.2000, Published In the Official Journal (OJ L 237) on 22.12.2000
 13. Wright, A.D., Welbourn, P., 2002. Environmental toxicology, Cambridge University Press.

Detalii suplimentare pe site-ul Universităţii, secţiunea Angajari.